Tìm kiếm tin tức
Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày cập nhật 14/01/2019

           Ngày 11/01/2019, UBND huyện Quảng Điền tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng học, cộng đồng đến năm 2020”. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Văn Mễ - UVTV Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Ông Nguyễn Tuấn Anh – PCT UBND huyện - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện; đại diện lãnh đạo UBND, Chủ tịch Hội Khuyến học các xã, thị trấn.

          Thông qua công tác phối kết hợp, các tổ chức trong hệ thống chính trị đã có nhận thức đúng đắn, sự quan tâm của các cấp Đảng, chính quyền các địa phương, sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể và và sự hưởng ứng của quần chúng nhân dân đối với các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” đã được nâng lên một cách rõ nét, đây được xem là động lực để phát triển kinh tế xã hội và xây dựng huyện nông thôn mới.

           Qua 3 năm thực hiện, trên địa bàn huyện có 23.302 gia đình, trong đó có 11.955 gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, đạt 51,3%; có 384 dòng họ, trong đó có 135 dòng họ được công nhận, đạt 35,1%; có 93 cộng đồng thôn, tổ dân phố, trong đó có 64 đơn vị được công nhận, đạt 68,8%; có 60 đơn vị học tập thuộc Hội khuyến học xã quản lý, trong đó có 56 đơn vị được công nhận, đạt 93,3%.

           Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện – Chủ tịch Hội Khuyến học huyện đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời chỉ đạo trong thời gian đến: đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời; Đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa giáo dục với khuyến học và các ngành liên quan, gắn khuyến học với khuyến nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập; vận động các tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ hoạt động khuyến học, khuyến tài.

           Tại Hội nghị, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 02 tập thể, 03 cá nhân đã có thành tích cao trong thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt dời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

Các tin khác
Xem tin theo ngày