Tìm kiếm tin tức
Quảng Điền triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Ngày cập nhật 11/01/2019

     Ngày 8/1/2019, huyện Quảng Điền tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Tham dự hội nghị có ông Hoàng Đăng Khoa – TUV, BT huyện uỷ, ông Phan Cảnh Dư – PBT TT, CT HĐND huyện, ông Nguyễn Đình Đức – PBT, CT UBND huyện, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, lãnh đạo các xã thị trấn trên địa bàn huyện.

 

     Trên cơ sở những thành quả đạt được, trong năm 2019 này, huyện Quảng Điền tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nâng cao chất lượng, tạo kết quả rõ nét hơn đối với các chương trình trọng điểm về xây dựng NTM, phát triển văn hoá xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách công vụ, nâng cao hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước. Phấn đấu, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu: tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 600 tỷ đồng; thu ngân sách trên 95 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người trên 33 triệu đồng/người, tổng sản lượng lương thực có hạt 50.000 tấn, có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, lao động qua đào tạo nghề trên 60%, giải quyết việc làm khoảng 1.300-1.500 lao động, xuất khẩu lao động hơn 200 người, tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 1,5%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên khoảng 1-1,1%... Thực hiện các chương trình trọng điểm gồm: Chương trình xây dựng NTM gắn với giảm nghèo bền vững và Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

     Để thực hiện thành công các chỉ tiêu và các chương trình trọng điểm, huyện Quảng Điền đề ra 9 nhóm giải pháp thực hiện như triển khai có hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, phát triển các ngành nghề dịch vụ, quy hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị và xây dựng NTM, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh phát triển, quản lý tài nguyên môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng.

 

Nguyễn Quyên
Các tin khác
Xem tin theo ngày