Tìm kiếm tin tức
Giao ban Ngân hàng Chính sách Xã hội với các Hội, đoàn thể cấp huyện
Ngày cập nhật 03/09/2018

          Ngày 30/8/2018, Ngân hàng Chính sách Xã hội và các tổ chức Hội, đoàn thể cấp huyện tổ chức giao ban định kỳ, nhằm đánh giá kết quả hoạt động ủy thác vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện trong thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai trong thời gian tới.

          Tham dự Hội nghị có sự tham gia của Đại diện Ban Giám đốc, lãnh đạo phòng Kiểm tra-Kiểm soát nội bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, đại diện lãnh đạo, Trưởng ban chuyên môn của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh và đại diện lãnh đạo các Hội, đoàn thể cấp huyện.

           Trong thời gian qua, các Hội, đoàn thể đã chỉ đạo và triển khai tốt các nội dung đã ký với Ngân hàng Chính sách xã hội, chủ động theo dõi, bám sát tình hình thực hiện công tác ủy thác của các tổ chức Hội từ huyện đến xã. Tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đến kỳ báo cáo là 258.631 triệu đồng, trong đó dư nợ ủy thác là 258.234 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 99,9% trên tổng dư nợ.  Dư nợ ủy thác tăng 8,15% so với đầu năm, nguồn vốn tăng trưởng được giải ngân kịp thời, đáp ứng cho bà con nhân dân phục vụ vào các hoạt động sản xuất kinh doanh nâng cao đời sống...Nhìn chung, hoạt động ủy thác giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội và các Hội, đoàn thể trên địa bàn huyện đã từng bước đi vào ổn định và phát huy hiệu quả, đây được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu để góp phần thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

          Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức Hội, đoàn thể cấp huyện tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản nghiệp vụ mới về tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, giúp mọi người hiểu rõ hơn về ý nghĩa, mục đích của chương trình để người dân tham gia tích cực hơn, chung tay với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày