Tìm kiếm tin tức
Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Quảng Điền tổ chức Hội nghị giao ban quý II năm 2018
Ngày cập nhật 27/07/2018

           Ngày 25/7/2018, Ban đại diện Hội đồng quản trị của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quảng Điền đã tổ chức Hội nghị giao ban quý II năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban đại diện chủ trì Hội nghị; đồng chí Lê Vinh - Giám đốc PGD NHCSXH và các  thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

          Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, tổng nguồn vốn đến tính đến 30/6/2018 là: 261.660 triệu đồng; tăng 21.274 triệu đồng so với 31/12/ 2017; trong đó: nguồn vốn Trung ương 255.573 tỷ đồng, chiếm 97,65% tổng nguồn vốn, tăng 19.770 triệu đồng so với năm 2017. Tổng dư nợ là: 258.995 triệu đồng, hệ số sử dụng vốn đạt 98,98% kế hoạch năm; nợ quá hạn 219 triệu đồng, tỷ lệ 0,08% trên tổng dư nợ. Dư nợ ủy thác của Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Quảng Điền là 258.762 triệu đồng, với 9.949 khách hàng còn dư nợ thuộc 257 Tổ TK&VV; dư nợ ủy thác qua tổ chức chính trị-xã hội chiếm 99,9% tổng dư nợ. Nợ quá hạn ủy thác qua các tổ chức Hội, đoàn thể là 219 triệu đồng, chiếm 0.08% tổng dư nợ ủy thác. Bên cạnh đó, kết quả huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ Tiết kiệm và vay vốn là  18.581 triệu đồng, tăng 1.593 triệu đồng so với đầu năm, đạt 102% kế hoạch năm 2018. Số tổ Tiết kiệm và Vay vốn đang hoạt động và có dư nợ là 257 tổ, trong đó có 255 tổ xếp loại tốt, đạt tỷ lệ 99,2%; có 02 tổ xếp loại khá, tỷ lệ 0,8%.

          Trong thời gian qua, hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương; sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cấp Hội, đoàn thể nhận ủy thác, đã chuyển tải kịp thời nguồn vốn ưu đãi đến tận tay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ngoài ra, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã phối hợp chặt chẽ với Đài truyền thanh, các hội, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền, cung cấp các thông tin tín dụng chính sách để người dân được biết.

           Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu rõ: trong 6 tháng đầu năm 2018, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CSXH đã được đầu tư đúng đối tượng và phát huy được hiệu quả sử dụng của nguồn vốn. Trong quý III/2018, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được họp bàn trong hội nghị giao ban; tập trung tổ chức giải ngân kịp thời, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cho vay, hạn chế tình trạng nợ xấu; phối hợp sử lý các trường hợp nợ chây ỳ, nợ quá hạn, nợ xâm tiêu, người vay bỏ đi khỏi nơi cư trú và hướng dẫn hộ vay lập hồ sơ đề nghị sử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan; tiếp tục huy động tiền gửi tiết kiệm từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; trong đó chú trọng việc phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền chính sách về hỗ trợ các đối tượng thuộc diện vay vốn như: vay vốn xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm, vay sản xuất vùng khó khăn…để người dân nắm bắt thông tin kịp thời.

Ngọc Thảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày