Tìm kiếm tin tức
UBND huyện Quảng Điền tổ chức tập huấn phần mềm cán bộ, công chức, viên chức
Ngày cập nhật 23/01/2018

      Thực hiện Kế hoạch số 1.226/KH-SNV ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai vận hành Hệ thống thông tin cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); ngày 17 tháng 01 năm 2018, UBND huyện phối hợp với Sở Nội vụ và Trung tâm công nghệ công tin và truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn phần mềm quản lý CBCCVC cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc UBND huyện.

        Tham dự lớp tập huấn, về phía tỉnh có ông Hồ Văn An, Phó giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông và các chuyên viên phụ trách kỹ thuật của Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông; về phía huyện có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn và hơn 150 cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác nhân sự, công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

        Đây là một trong những hoạt động quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và để tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Quảng Điền.

        Triển khai phần mềm hệ thống thông tin CBCCVC là một trong những giải pháp để đổi mới phương thức quản lý đối với đội ngũ CBCCVC trên địa bàn huyện. Phần mềm hệ thống thông tin CBCCVC có rất nhiều tiện ích, giúp cho đội ngũ CBCCVC trên địa bàn có thể cập nhật, hiệu chỉnh thông tin hồ sơ nhân sự một cách dễ dàng, đầy đủ, theo nhiều tiêu chí từ tổng quát đến chi tiết trong suốt quá trình làm việc của mình, bao gồm các thông tin như: Sơ yếu lý lịch; thông tin lương; biên chế và hợp đồng; quá trình đào tạo; quá trình công tác; đặc điểm lịch sử bản thân; quan hệ gia đình; quá trình chức vụ; khen thưởng, danh hiệu thi đua; Kỷ luật,... Khi cần tìm hiểu thông tin nhân sự theo một chỉ tiêu nào đó, CBCCVC có thể nhanh chóng thống kê và nắm bắt thông tin một cách chi tiết. Mặt khác, thông qua hệ thống này, UBND huyện có thể thực hiện công tác nhân sự một cách kịp thời, chính xác, như: Có thể thực hiện việc quản lý hồ sơ CBCCVC trên môi trường mạng cũng như việc trích xuất các thông tin liên quan đến lương, phụ cấp; số liệu đánh giá cán bộ, công chức cuối năm; các số liệu liên quan đến số lượng, chất lượng đội ngũ CBCCVC; việc phân bổ và sử dụng biên chế; bảng lương của đội ngũ CBCCVC trên địa bàn,...

        Để thuận tiện cho việc truyền đạt các kiến thức của giảng viên và tăng khả năng tiếp thu các kiến thức của học viên, UBND huyện phân thành 02 lớp, cụ thể: Lớp thứ nhất gồm các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; Lớp thứ hai gồm các đơn vị sự nghiệp trường học trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo. Tại các buổi tập huấn, các chuyên gia kỹ thuật của Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã cung cấp tài khoản quản trị hệ thống của cơ quan, đơn vị, địa phương; tập trung giới thiệu các tính năng của phần mềm, thao tác các quy trình nghiệp vụ nhập dữ liệu về sơ yếu lích lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các thông tin liên quan vào hệ thống và việc quản trị hệ thống của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, trực tiếp ảnh hưởng đến công tác quản lý và sử dụng biên chế trên địa bàn huyện, do đó tại Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND huyện về việc triển khai vận hành Hệ thống thông tin CBCCVC, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; mỗi một cán bộ, công chức cần nhanh chóng, trung thực trong kê khai hồ sơ. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành kiểm duyệt, phê duyệt thông tin CBCCVC trước ngày 05 tháng 02 năm 2018.

        Tin tưởng rằng, sau khi phần mềm được triển khai và với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, công tác quản lý CBCCVC nói riêng và công tác cải cách hành chính nói chung sẽ đạt được những kết quả tích cực./.

Nguyễn Minh Anh

Các tin khác
Xem tin theo ngày