Tìm kiếm tin tức
Bộ TT&TT đề nghị triển khai 7 giải pháp cấp bách cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Ngày cập nhật 13/06/2022
Bộ TT&TT đề nghị các cơ quan nhà nước triển khai đồng bộ 7 giải pháp cấp bách

Theo Bộ TT&TT, thời gian qua, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ cao đã được đẩy mạnh, góp phần duy trì việc cung cấp dịch vụ của các cơ quan Nhà nước trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Hầu hết các dịch vụ công đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến mức độ 4. Tuy nhiên, hiệu quả cung cấp, sử dụng DVCTT chưa cao

Cụ thể, tỉ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến trung bình của cả nước mới đạt 23,02%; tỉ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trung bình của cả nước mới đạt 24,89%.
 
Ngày 16/5 mới đây, Bộ TT&TT có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương nhằm đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, Bộ đề nghị các cơ quan nhà nước triển khai đồng bộ 7 giải pháp cấp bách gồm:
 
Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính và các điều kiện bảo đảm để cung cấp trực tuyến mức độ 4 với các thủ tục hành chính đủ điều kiện.
 
Giao chỉ tiêu tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỉ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến tới từng cơ quan Nhà nước của bộ, tỉnh năm 2022; hướng tới đạt được mục tiêu nêu tại Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022, đó là 80% DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến, 50% hồ sơ được xử lý trực tuyến.
 
Ban hành chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng DVCTT như giảm thời gian xử lý hồ sơ, giảm lệ phí thực hiện DVCTT.
 
Nghiên cứu, thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số loại hình DVCTT tương ứng với một số đối tượng người dân sử dụng phù hợp, khả thi trong tiếp cận, thực hiện dịch vụ.
 
Kết nối, khai thác dữ liệu hiệu quả từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu dùng chung của bộ, tỉnh và các hệ thống thông tin có phạm vi quy mô từ Trung ương tới địa phương đã sẵn sàng để giảm thiểu giấy tờ cho người dân và doanh nghiệp, hướng tới người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp dữ liệu một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện DVCTT. Trước hết, kết nối, khai thác và sử dụng ngay các dịch vụ dữ liệu đã sẵn sàng cung cấp trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.
 
Triển khai các tổ công nghệ số cộng đồng để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số, trong đó có hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng DVCTT.
 
Kết nối toàn diện, triệt để cổng dịch vụ công/hệ thống một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số của Bộ TT&TT để thực hiện đo lường, đánh giá, theo dõi, quản lý việc cung cấp và hiệu quả sử dụng DVCTT của các cơ quan Nhà nước, từ đó, cải tiến chất lượng và hiệu quả cung cấp, sử dụng DVCTT.

 

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Các tin khác
Xem tin theo ngày