Tìm kiếm tin tức
Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 14/12/2021

Ngày 11 tháng 10 năm 2021, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 2228/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tủ, Chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh huyện Quảng Điền

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày