Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch triển khai chương trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và dịch vụ đô thị thông minh huyện Quảng Điền năm 2021
Ngày cập nhật 07/12/2021

Ngày 01 tháng 12 năm 2021, UBND huyện Quảng Điền ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND về việc triển khai chương trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và dịch vụ đô thị thông minh huyện Quảng Điền năm 2021

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày