Tìm kiếm tin tức
Giấy mời về việc hướng dẫn triển khai “Thẻ kiểm soát dịch bệnh”
Ngày cập nhật 12/10/2021

Ngày 20 tháng 9 năm 2021, UBND huyện Quảng Điền ban hành Giấy mời số 191/GM-UBND về việc hướng dẫn triển khai “Thẻ kiểm soát dịch bệnh”

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày