Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày cập nhật 12/10/2021

Ngày 28 tháng 6 năm 2021, UBND huyện Quảng Điền ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số dịch vụ công trên địa bàn huyện Quảng Điền đến năm 2025

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày