Tìm kiếm tin tức
Chuyển đổi số
Ngày 29/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch số 444/KH-UBND triển khai Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 với mục tiêu phấn...
Chuyển đổi số nông nghiệp là cơ hội để thay đổi mô hình sản xuất nhỏ lẻ, kém hiệu quả và thiếu liên kết chuỗi giá trị để thay vào đó là một nền nông nghiệp minh bạch dữ liệu và thông tin giúp nông...
Theo Chỉ thị số 21/CT-TTg, các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy chuyển đổi số trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, chi trả không dùng tiền mặt đối với người lao động, các đối tượng hưởng trợ cấp.
Chiều 25/11, UBND huyện Quảng Điền tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn cài đặt, sử dụng Ví điện tử trên Hue-S cho gần 150 cán bộ các cơ quan, đoàn thể chính trị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Chiều 18/11, Giám đốc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) Bùi Hoàng Mình cho biết, sau một thời gian gián đoạn để nâng cấp, dịch vụ “Tra cứu thông tin quy hoạch” trên Hue-S chính...
Sáng 15/11, tại khách sạn Century, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số (CĐS) tỉnh tổ chức Lễ khai giảng khóa đào tạo Nâng cao nhận thức về CĐS năm 2022 cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, các ngành. Chuỗi Khóa đào tạo bao gồm 14...
Ngày 06  tháng 6 năm 2022, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 1440/QĐ-UBND về việc Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh huyện Quảng Điền  
Ngày 05 tháng 1 năm 2021, UBND huyện Quảng Điền ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND Thực hiện cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn huyện Quảng Điền năm 2022  
Ngày 22 tháng 12 năm 2021, UBND huyện Quảng Điền ban hành Kế hoạch số 183 /KH-UBND Ứng dụng công nghê thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng huyện QuảngĐiền...
Ngày 15 tháng 12 năm 2021, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 2654/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu huyện Quảng Điền  
Các tin khác
Xem tin theo ngày